12.10.2021

שני איורים דמיוניים של הרמב"ם ושל רבי אברהם אבן עזרא

 כתב-יד הספריה הלאומית בירושלים שסימנו Ms. Heb. 8°3931 כולל ליקוטים שונים בענייני אסטרולוגיה, חישוב תקופות, מזלות, גורלות ועוד, בהם חיבורים מדעיים המיוחסים לרבי אברהם אבן עזרא. 

כתב היד נכתב במאה ה-18 והוא מעוצב בסגנון כתבי-היד האיסלאמיים שנכתבו במרחב העות'מאני. הוא מכיל טבלאות רבות, ונכתב בדיו שחורה ואדומה לסירוגין, לשם הקישוט.

מפתח עמודים מתוך כתב-היד

בראש כתב היד מצאתי קוריוז מעניין. הכותב הדביק שני איורים זה לצד זה. 

בשולי אחד מהם הוא כותב כי זהו דיוקנו של הרמב"ם, לפחות על פי מה שנאמר לו:
"הרמב"ם זלה"ה - כך אמרו לי"את השני הוא מייחס לרבי אברהם אבן עזרא: "[צו]רת הראב"ע":והנה מפתח העמודים עם שני האיורים:(התמונות באדיבות הספריה הלאומית ירושלים)

7.2.2021

מעשה ידי לאין פאר

בכתובה מאוירת צבעונית, לנישואי החתן יצחק ברכיה בן יעקב בר רפאל עם הכלה אסתר בת מרדכי ניסים בונסינייור, בעיר רומא, בחודש סיון תצ"ב (1732) שנמצאת בספריה הלאומית, חותם האמן בשולי הכתובה: "מחשבתי וכתב ידי לאין פאר מנחם בכמ"ר משה עוזיאל יצ"ו".בכתב-יד אחר, סליחות כמנהג הספרדים, שנכתב בשנת תקכ"ד (1764) באיטליה, שנמצא בבית המדרש לרבנים בניו יורק (JTS) מופיע הקולופון הבא:


"מעשה ידי לאין פאר מנוח חיים בלא"א כמ"ר ברוך מההר יצ"ו בשנת התקכ"ד ליצירא[!]".

לעת עתה לא מצאתי מישהו שכתב על כך, אבל די ברור לי שהביטוי "לאין פאר" הוא ביטוי ענווה.

על משקל הפסוק: מַעֲשֵׂה יָדַי לְהִתְפָּאֵר, כתבו הסופרים: "מעשה ידי לאין פאר".


את הביטוי הזה מצאתי לאחרונה גם בכתב-יד קטן על קלף (שהגיע לקדם בית מכירות), שנכתב בשנת תקנ"ג (1793) ובו סליחות כמנהג הספרדים (לפי מנהג פירנצה). הוא נכתב ע"י אשה בשם מזל טוב ממשפחת פיאנו, שכתבה אותו כנראה לשימושה הפרטי. במרכז השער נכתב: "סליחות", ובצדדים נכתב: "לאין פאר מעשה ידי מרת מזל טוב בת הו"ה כמ"ר יהודה פיאנו יצ"ו", ובשוליים: שנת התקנ"ג ליצירה". 

החוקר אברהם מאיר הברמן, במאמרו "נשים מעתיקות" (קרית ספר יג, א [תרצ"ו], עמ' 114-120), רשם עוד שתי נשים סופרות שהשתמשו בביטוי הזה: 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...