19.8.2012

תושלבעים

בהמשך לפוסט הקודם, יש גם "תושלבעים".
מצאתי אותו פעם בסוף "ספר הישר" המיוחס (בטעות) לרבינו תם, מהדורת קראקא שמ"ו.
מה זה 'תושלבעים'?
אולי: תם ונשלם שבח לבורא עולמים
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...