18.11.2019

ספר מספרייתו של ר' משה רפאל די אגילאר - רבה של הקהילה הספרדית באמסטרדם במאה ה-17

במאגר הספרים של Google Books מצאתי סריקה של ספר 'אוהב משפט' - ביאורים על ספר איוב מאת ר' שמעון בר צמח דוראן, שנדפס עם הספר 'משפט צדק' מאת ר' עובדיה ספורנו. הספר נדפס בוונציה, בדפוס זואן די גארה. הדפסתו החלה בסוף שנת שמ"ט, והוא הסתיים בראשית השנה הבאה שנת "ספי"ר גזרתו" = ש"נ (1589).
בראש דף השער של העותק הסרוק מצאתי את החתימה הזו:

 "מקנת כספי, משה ר מאגילאר"

חתימה זו היא כנראה חתימתו של ר' משה רפאל די אגילאר (נפטר בחודש טבת ת"מ 1679), רב הקהילה הספרדית באמסטרדם במאה ה-17. 


ר' משה רפאל היה בן למשפחת אנוסים, ששימש כרב ודרשן, משורר ומדקדק, והיה מחבר פורה של כעשרים חיבורים, חלקם בספרדית. רק בודדים מהם נדפסו. ר' משה רפאל כיהן כחבר בבית דינו של ר' יצחק אבוהב ומונה על ידו לתפקיד רב הקהילה.

ר' משה רפאל די אגילאר היה גם בעל ספריה מכובדת, ור' שבתי משורר-בס, נעזר בספרייתו לחיבורו הביבליוגרפי 'שפתי ישינים'.
בשל ספרו הנ"ל מכונה ר' שבתי משורר "הביליוגרף העברי הראשון", אך הוא מוכר יותר כבעל הפירוש "שפתי חכמים" על התורה שנדפס בסמוך לפירוש רש"י ברבות ממהדורות החומשים. 

על כך שנעזר בספרייתו של ר' משה, אנו קוראים בסוף ספרו 'שפתי ישינים' (שנדפס באמשטרדם, ת"מ):
"וכמה יגיעות יגעתי והטרח"א היה מארי"ך כמה שנים... שהוצרכתי לחפש ולדרוש כמעט מבית לבית ומחדר לחדר כי לא נמצאו הרבה ספרים יחד בבית אחד ואף בבתי מדרשות לא נמצאו, ולפעמים בשביל ספר קטן הלכתי כמה פעמים וחפשתי בכמה חדרים ובכמה מקומות, עד שהובאתי אל בית עמ"י... פה ק"ק אמשטירדם בבית המדרש של ק"ק ספרדיי'[ם]... ושם יש להם ספרים הרבה... ועדיין לא נתקררה דעתי... ומור"ה עלי על ראשי ה"ה הרב המופלג ומופלא... כמהור"ר משה רפאל די אגילאר הספרדי, הוא הכניס אותי לבית גנזי אוצרותיו בית מלא ספרים ושם ראיתי ומצאתי את שאהבה נפשי והגדיל עלי חסדו והשאיל לי כל מה שרציתי ובקשתי ממנו..."
אם כן, הספר הסרוק שלפנינו הוא אחד מהספרים שהיו בספרייתו של ר' משה רפאל די אגילאר, וניתן לשער שר' שבתי משורר החזיק בו בשעה שפשפש באוצרו של ר' משה רפאל. 
הרישום על ספר 'אוהב משפט' בספרו הביבליוגרפי של ר' שבתי נמצא באות א' (עמוד ד; מס' 80):

14.11.2019

הרב קוק נגד איתמר בן אב"י

בחודש כסליו תרצ"ג פרסם איתמר בן אב"י (עיתונאי ועסקן, בנו של אליעזר בן יהודה), מאמר בעיתונו 'דואר היום', בגליון יום שני כ"ט חשון תרצ"ג (28 בנובמבר 1932), שבו טען בין היתר כי אשמת היהודים היתה במלחמות עמון ומואב נגדם בתקופת המקרא: 
"כי אנחנו הננו האשמים, על פי הרוב, במלחמותיהם נגדנו, תמיד התערצנו אליהם לבלי די ונעש בהם שפטים... מתוך אדיקות מיותרה הכרזנו כי עד דור עשירי לא יוכל מואבי או עמוני להתקבל בקרבנו...".
הדבר הגיע לאזנו של רבי אברהם יצחק הכהן קוק, שיצא במחאה חריפה נגד איתמר בן אב"י. מטעמו של הרב קוק נדפס כרוז תחת הכותרת "מחאה פומבית", ובו קרא הרב קוק לאיתמר בן אב"י: "דיך! סתום פיך!".
כרוז המחאה נגד איתמר בן אב"י - מאוסף הספריה הלאומית
 והנה, התגלגל לידי צילום של מכתב המחאה המקורי, בכתב-ידו של הרב קוק, אשר היה המקור ממנו נדפס הכרוז: 


מספר ימים לאחר מכן, בגליון יום שישי ג' כסליו תרצ"ג (2 בדצמבר 1932) פרסם איתמר בן אב"י מכתב תגובה לרב קוק, שבו מתפלא מאד כיצד הרב קוק "הנאור" מתייחס אליו בדרך כזו...

6.11.2019

דיוקנאות רבנים ואישים מפורסמים בעיתון Allgemeine illustrirte Judenzeitung

העיתון Allgemeine illustrirte Judenzeitung, יצא לאור בפשט (בודפסט של ימינו) בשנים 1860-1861 (החל מה-5 באפריל 1861 השתנה שמו ל: Carmel, allgemeine illustrirte Judenzeitung).
בגליונותיו - שסרוקים ברשת (כאן וכאן) נדפסו איורים שונים, בהם דיוקנאות רבנים ואישים מפורסמים. מהם ליקטתי את התמונות הבאות:
משה מנדלסון

החתם סופר

משה מונטיפיורי

מהר"ם בנעט

שד"ל

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...