28.5.2013

יהדות הולנד - דפים מלוחות שנה

כהיום כן אז, נהגו המדפיסים להשביח את לוחות השנה בפריטי מידע היסטוריים וכדומה. להלן עמודים משני לוחות שנה, אחד משנת תקס"ט (1808-1809) והשני משנת תקפ"ו (1825-1826), שנדפסו באמסטרדם, ובהם נתונים היסטוריים מנקודת השקפתם של יהודי העיר באותה תקופה.
לוח שנה לשנת תקס"ט - אמשטרדם
באחד מדפי הלוח לשנת תקס"ט, מובא "יחס משפחת המלוכה יר"ה [ירום הודה]", עם פרטי הקיסר נפוליאון הגדול, בני משפחתו ואחיו לואי נפוליאון ששלט אז בהולנד (כולל תאריכי ימי הולדת). לאחר מכן הובאו פרטים על הולנד ומלכיה, וצורת חלוקתה בעת הכיבוש הנפוליאוני, ולבסוף לוח עם "שמות קיסרי ומלכי ארצות איראפא [אירופה] ושנות מלכותם".

בלוח לשנת תקפ"ו מובא לוח "קראניק" (כמו 'כרוניקה'), עם ציוני מניין שנים לתקופות היסטוריות בעם ישראל ובקהילת אמסטרדם:
בין היתר נמנים כאן:
"230 [שנה] לביאת הספרדים לכאן אמשטרדם".
"190 [שנה] לביאת האשכנזים".
"155 [שנה] לבנין בה"כ [בית הכנסת] של אשכנזים פה אמשטרדם".
"30 [שנה] לחירות היהודים במדינתנו זאת".
ועוד.
לוח לשנת תקפ"ו - אמשטרדם

27.5.2013

אני ביער הלכתי - גרסת המזרח הרחוק (כלכותה, רנגון וסינגפור)

כהשלמה לפוסט "אני ביער הלכתי", התגלגל לידי דף מודפס עם השיר "אני ביער" שנדפס בכלכתא (כלכותה, הודו) בשנת תרנ"ח (1898), בדפוס שלמה עבאד תווינא.
השיר די דומה לחלק מהגרסאות שהבאתי, אך יש בו שינוי אחד והוא המשפט: "פעם הלכתי בתוך היער, ראיתי ציפורים, זקן ונער", שחוזר בכל מחרוזת.
המעניין הוא שבראש הדף נוסף בכתב-יד תיעוד על מנהג אמירת השיר בלילות מוצאי שבת בקהילות  יהודי כלכותה, רנגון (כיום: מיאנמר) וסינגפור:
"בכלכתא לפעמים קורים אותו ליל מוצאי ש"ק [שבת קודש] קודם לדוד ברוך ה' צורי, אבל תמיד ברנגון וסינגפור".
דהיינו שבכלכותה רק לפעמים נהגו לזמר את השיר, אך ברנגון ובסינגפור היו שרים אותו באופן קבוע.

5.5.2013

נוטריקון - ראשי תיבות (4)

הנה כתובה מהכפר תאגזות (במרוקו?), לנישואי החתן יעקב אוחנונא עם הכלה זוהרא בת יוסף פחימא, ביום י"ט שבט תרס"ח (1908).
שימו לב שבכותרת, שמתחילה בצורה האופיינית (בסימנא טבא... מצא אשה מצא טוב...), יש מקבץ גדול ולא שגרתי של ראשי תיבות:

ייא"ה הא"ב כו"כ אב"ש אב"י וח"ב ושב"ל ובכ"פ אית"ל מהאי"ל מה"ה יי"ו ייפא"ו ייפאול"ש

מהם המשפטים המסתתרים ב"נוטריקונים" אלו?

(תשובה תנתן בהמשך)

--
ובכן:
החלק הראשון: ייא"ה הא"ב כו"כ אב"ש אב"י וח"ב ושב"ל ובכ"פ אית"ל מהאי"ל מה"ה
הוא ראשי תיבות פסוקים מפרק ד' במגילת רות:
יתן יי את האשה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל, ועשה חיל באפרתה וקרא שם בבית לחם, ויהי ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה מן הזרע אשר יתן יי לך מן הנערה הזאת.

והחלק השני: יי"ו ייפא"ו ייפאול"ש
ראשי התיבות של ברכת כהנים:
יברך יי וישמרך, יאר יי פניו אליך ויחנך, ישא יי פניו אליך וישם לך שלום.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...