3.12.2012

חנוכיות דפוס - אוסף ראשון

לכבוד חנוכה, אספתי כאן "חנוכיות" או מנורות-קנים שבאו בדפוס.
נתחיל עם שיר בצורת מנורה, שנדפס מעבר לשער הספר תורה אור מאת רבי יוסף בן דוד אבן יחיא. בולוניה, רצ"ח (1538).
שער הספר (ניתן לראות את עקבות המנורה בצדו האחר)
שיר מנורה זה נמצא רק במהדורה הראשונה, והושמט משאר המהדורות (ראה כאן וכאן), כנראה בשל הקושי הטכני להדפיס את השיר בצורה כזו. כפי הנראה, מחבר השיר הוא מחבר הספר. כשלעצמי, אני מתלבט מהי הדרך הנכונה לקריאת השיר. יש לכם הצעה?

("שירים גרפיים" נוספים הבאתי בעבר - כאן, כאן, כאן וכאן).

והנה מנורת-טקסט נוספת מתוך ילקוט שמעוני, חלק שני, ליוורנו תי"ז (1656). בשולי מהדורה זו נדפס פירוש מאת ר' אברהם גדליה תושב ירושלים, ואת הקטע האחרון של הפירוש עיצב המדפיס בצורת מנורה.
כפי שניתן לראות מה"קולופון" שבצדי המנורה, הסתיימה מלאכת המדפיסים בערב חנוכה, ומסתבר שלכן עיצבו את סיום הספר בצורת מנורה.

בשער המהדורה הראשונה של ספר "כפתור ופרח" לרבי אשתורי הפרחי, ונציה ש"ו (1546), ניצבת מנורה נאה:
הספר נקרא "כפתור ופרח" על שם כינויו של המחבר "הפרחי", והמנורה צורפה בגלל שהיה בה כידוע "כפתורים ופרחים".

והנה מנורה נוספת, מחמשה חומשי תורה שהדפיס רבי שבתי באס (בעל שפתי חכמים), בבית דפוסו הפרטי בדיהרנפורט, בשנת תנ"ג. במנורה נמנים שבחי המהדורה:


בהקדמת פירוש "נפש יהודה" לספר מנורת המאור לרבי יצחק אבוהב, מופיעה מנורת-טקסט.
להלן חלק מן הצורות שקיבלה מנורה זו, מאז המהדורה הראשונה (אם תרצו, יש כאן הצצה למלאכתם של המדפיסים. כל מדפיס והטכניקה שלו):
אמשטרדם ת"ס-תס"א - מהדורה ראשונה של הפירוש

פיורדא תקכ"ג
סלאויטא תקפ"ד
וילנה תרל"ט
וילנה תרפ"ה
ירושלים תשי"ג
נחתום לעת עתה בשער היפה של ספר מנורת המאור, אמשטרדם תפ"ב:
ובשער נוסף, מהדורת זולצבאך תק"נ:

3 תגובות:

 1. כמעט כל ה'חנוכיות' שהבאת כאן הן בעלות 7 קנים בלבד!
  משמע, שכוונת המאיירים הוא למנורת המקדש ולא למנורה שמדליקים בחנוכה, הזקוקה ל-8 קנים לכל הפחות, ובדרך כלל נתנו בה 9, גם עבור השמש. ולכך לא מתאים לקרוא להם 'חנוכיה' (ואיני נכנס כאן לפולמוס בדבר הכינוי 'חנוכיה' למנורה שמדליקים בחנוכה).
  יוצא מן הכלל הוא המנורה שבספר 'תורה אור' (האיור הראשון שהבאת), שבה ששה קנים מכל צד, ובתוספת הקנה האמצעי = 13 קנים!
  מה זה?

  השבמחק
 2. תודה יעקב.
  למען האמת, כתבתי "חנוכיות" על דרך ההשאלה.

  השבמחק
 3. בחנוכיה הראשונה 2 שורות הן קנה בודד. נתין ללמוד זאת מהקנה האמצעי וגם מבסיס החנוכיה ועל כן אפשר לספור בה 7 קנים.

  השבמחק

לפני פרסום התגובה, נא פתחו את הלשונית "הגב כ:", לחצו על "שם / כתובת אתר' ורשמו את שמכם. נא רשמו שם אמיתי או כינוי, והימנעו, ככל שניתן, מ'אנונימי'.

שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...