20.11.2014

הוספות "הרחמן" בברכת המזון - ברכות למנהיגי הקהילה באמסטרדם - 1844

בסוף ברכת המזון נוהגים להוסיף בקשות שונות המתחילות במילה "הרחמן" (ראו: טור, אורח חיים, סימן קפט). כידוע, בסעודת ברית מילה נוהגים להוסיף על כך בקשות נוספות מסוג זה, על הרך הנימול והוריו.
ספר 'ברית יצחק', שבו ה"תיקון" שנאמר בליל הברית, נדפס במהדורות רבות. על פי רוב הוא כולל גם את דיני ונוסח טקס ברית המילה, כולל ברכת המזון.
במהדורה של ספר זה שנדפסה באמשטרדם, בשנת תר"ד (1844) מצאתי נוסח מורחב במיוחד של בקשות "הרחמן", עם אזכורים של דמויות שונות בקהילה.
האישים שזכו לברכה מיוחדת הם:
"דיני קהלתנו", "בעלי התריסים", "פרנסי וזקני קהלתנו", "חזני ומשרתי קהלתנו", "פרנסי בית מדרשנו עץ חיים ושאר מנהיגי חברות הקדושות", "מוהלי דורנו", "החתן המשלים והמתחיל את תורתנו", "הרופא המובהק היושב בכאן" ו"המליץ הטוב והסניגור במשפט העיר הזאת".
17.11.2014

ואיה השה לעולה?

הנה איור של איל העקדה, שמצאתי במדרש רבה על התורה וחמש המגלות, שנדפס בקראקא (קרקוב) בשנת שס"ח-שס"ט (1608-1609), ע"י המדפיס יצחק בן אהרן פרוסטיץ. (האיור מופיע מעבר לשער).

יתכן ויש כאן רמז לשם המדפיס: יצחק.

נצרף לזה את שער הספר "עולת יצחק", פירוש על ספר "שחיטות ובדיקות" ממהר"י ווייל, שנדפס בפרנקפורט-דאודר בשנת תנ"ב (1692). האיור, כמו גם שם הספר, רומזים לשם המחבר - רבי יצחק ב"ר ישעיה מקהילת טארניגראד:

16.11.2014

"שירים גרפיים" נוספים

בעבר אספתי כאן שירים גרפיים. הנה שנים נוספים שמצאתי.

1. בספר כרם חמד (מאת ר' אליעזר ב"ר יצחק אייזיק "מק"ק וויסאקי במדינת ליטא"), שנדפס בדיהרנפורט ת"פ (1720):


2. בספר 'שפתי רננות' (מאת יצחק סטאנוב), שנדפס בברלין תקל"ג (1773):על שירים מסוג זה ועל דרך קריאתם, ראו מאמרו של דן פגיס: "שירי תמונה עבריים ועוד צורות מלאכותיות", בתוך ספרו "השיר דבור על אופניו", ירושלים תשנ"ג. 

10.11.2014

הסכמות "נעלמות" על עיקרי הד"ט

בעבר כתבתי על העריכה שעשו מדפיסי סדילקוב לספר עיקרי הד"ט של ר' דניאל טירני. כעת מצאתי משהו נוסף בעניין זה.
בראש המהדורה הראשונה מופיעות שתי הסכמות. האחת, חתומה ע"י רבני ליוורנו - ר' יעקב נוניס ואיס, ר' אליהו חיים ואלנסין ור' אברהם קורייאט, והשניה חתומה ע"י ר' מתתיה נסים טירני - רבה של סיניגאליה (איטליה).

במהדורת סדילקוב הובא רק נוסח ההסכמה הראשונה, וכפי שהמו"לים מודיעים בראש העמוד - הם מציגים את ההסכמות בקצרה "מחמת הוצאות הדפוס", אך למרבה ההפתעה נוספו כאן שמות של רבנים רבים שאינם מופיעים כלל במהדורה הראשונה. הלא הם:
"הרבנים המובהקים יושבי על מדין פה עיר המהוללה וויניצאה" - ר' אברהם פאציפיקו, ר' אברהם מינץ, ר' אברהם יונה; רבני אנקונה: ר' רפאל ישעיה אזולאי, ר' מרדכי רפאל שמשון צמח וויטרבו, ר' אליה חי נחמו ור' יעקב שמשון שבתי סיניגאליה; ור' יצחק רפאל פינצי מפדובה.


תחילה חשבתי שאולי התגלגל אל מדפיסי סדילקוב עותק מיוחד שבו היו הסכמות נוספות מאת הרבנים הנ"ל (ובשל "הוצאות ההדפסה" השמיטו את גוף ההסכמות והשאירו רק את שמות הרבנים), אך אז גיליתי מה קרה כאן: המדפיסים פשוט לקחו שמות רבנים שהסכימו על חיבור אחר של ר' דניאל טירני - ספר "סעודת מצוה" (ונציה תקנ"א), והעתיקו אותם לכאן - מבלי לספר לנו כמובן.
על הדרך הם עשו טעות משעשעת כשמיקמו את ר' "יעקב שמשון שבתי בלא"א רפאל יששכר" בין רבני סיניגאליה, בעוד שבמקרה שלו 'סיניגאליה' הוא שם משפחתו (על שם מוצא המשפחה). אך למעשה, ר' יעקב שמשון שבתי סיניגאליה (מחבר ספר 'שבת של מי') היה תושב העיר אנקונה!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...