27.11.2013

ספר שמלאכת הדפסתו נשלמה בערב חנוכה (ליוורנו תי"ז)

בר"ח כסליו תט"ו (1654) החלה בליוורנו הדפסת החלק השני לספר 'ילקוט שמעוני' על נביאים וכתובים, בדפוס יבי"ג = ידידיה בן יצחק גבאי (בעל 'כף נחת').
למהדורה זו צורף פירוש בשם "ברית אברהם" מאת רבי אברהם גדליה (מחכמי ירושלים וחברון). כשנתיים לאחר מכן הסתיימה מלאכת סידור הספר בדיוק ביום כ"ד כסליו תי"ז (1656) - ערב חנוכה (כלומר, היום לפני 357 שנים). לציון העובדה הזו סידרו המדפיסים את שורות הטקסט האחרונות של פירוש "ברית אברהם" בצורת מנורה, הנה:
בצדי ה"מנורה" נכתב הקולופון: 
ותשלם כל המלאכה, בשעת ברכה, יום ראשון כ"ד לחדש כסליו, שנת מזמור שיר חנכת הבית [=תי"ז] לדוד.

באורח פלא, בדיוק היום נטלתי לידי עותק של ספר זה במשרדי 'קדם - בית מכירות' וכך נזכרתי בקיומו (שהרי כתבתי עליו כבר בעבר - כאן).
שער ספר הילקוט - העותק שבמשרדי 'קדם'
(בפינה הימנית-עליונה: חתימת רבי יונה באנדי מפראג - תלמיד ה"נודע ביהודה")
מעניין שכמו החלק השני, גם הדפסתו של החלק הראשון של הספר בשנת ת"י (1650), החלה בראש חודש כסליו. ואגב, היה זה הספר הראשון שנדפס בדפוסו של גבאי בליוורנו.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...