17.6.2013

"הנייר שחור והדפוס אינו טוב" - האמנם?

סמוך לשנת ת"י (1650) נדפס בפראג חיבור בשם "ספר הזכרונות". הספר נדפס בעילום שם המחבר. מטרת חיבור זה לעורר על קיום מצוות או הימנעות מעבירות שהעם מזלזלים בהם.
כיום ידוע כי מחבר הספר היה רבי שמואל אבוהב (1610-1694), רב בונציה ומחשובי חכמי איטליה בדורו.
עובדת היותו מחבר הספר מוסכמת על הכל ולא אכנס כרגע לפרטי ייחוס זה (ראו על כך בהרחבה: מאיר בניהו, דור אחד בארץ, ירושלים תשמ"ח, עמ' מה-מט), אך נשאלות כמה שאלות:
ראשית, מדוע העלים רבי שמואל את שמו מחיבורו זה?
שנית, מדוע הרחיק רבי שמואל את הדפסת הספר לפראג הרחוקה, בעוד בסמוך לו שוכנים דפוסי איטליה שנודעו ביופיים ואיכותם?
ובכן, נתבונן בדברי החיד"א, בספרו 'שם הגדולים' (מערכת סופרים, ערך 'ספר הזכרונות'):
ספר הזכרונות המדבר באיזה דינין אשר קצת העם נכשלים... לא נזכר בספר מי בעל דברים, שמו ושם עירו. וידענו שחיברו הרב החסיד מהר"ש אבוהב, אחד המיוחד מרבני ויניציא... ולרוב חסידותו לא הזכיר שמו עליו... ולהעלים הדבר הנייר שחור והדפוס אינו טוב...
אם כן, לדברי החיד"א, סיבת העלמת שמו היתה פשוט ענווה. אך עושה רושם שהיה כאן יותר מזה.
חלק מהנושאים שעליהם מוכיח רבי שמואל בספרו, קשורים באופן מובהק ליהודי איטליה, כגון איסור "סתם יינם", "שעטנז" וגילוח הזקן בתער, שבקהילות איטליה רווח הנוהג לזלזל בהם. נושאים אלה אף עמדו במוקד פולמוסים בין רבני איטליה עצמם. לכן ניתן להבין את העדפת רבי שמואל להעלים את שמו מתוכחה שהיתה מכוונת ליהודים שבסביבתו.
[אגב, החיד"א, בספרו שם, מנצל את ההזדמנות ופותח בדיון ארוך בדבר הדפסת חיבורים בעילום שם, ומעלה צדדים לחיוב ולשלילה].
זו גם התשובה לשאלה השניה ששאלנו. כפי הנראה ידע רבי שמואל כי אם ידפיס את הספר באחד מדפוסי איטליה, לא יצליח להסתיר את עובדת היותו המחבר, ולכן שלח את הספר (מסתבר שלא נסע בעצמו) להדפסה בפראג (ויתכן שהמביא להדפסה היה מקורבו ר' יצחק ישורון, שהיו שיחסו אותו בטעות כמחבר הספר. ראה בניהו שם).

כעת ברצוני להתעכב על דבריו האחרונים של החיד"א: "ולהעלים הדבר הנייר שחור והדפוס אינו טוב...".
ראשית, לא ברור לי כיצד תורמת איכות ההדפסה או גריעותה להעלמת שם המחבר?
ושנית, לא ידוע לי אם נזדמן להחיד"א עותק במצב גרוע במיוחד, או שמא לא היה רגיל לרמת ההדפסה של דפוסי פראג (קשה להאמין על ביבליוגרף גאון שכמותו), שכן הטפסים של הספר שנתקלתי בהם אינם שונים לרעה באופן קיצוני מכמה דפוסים אחרים בני אותה תקופה (להוציא דפוסי איטליה האיכותיים).
להלן תמונה שצילמתי מעותק במצב מצויין, שנמצא כרגע במשרדי "קדם - בית מכירות". תשפטו בעצמכם:

והנה סריקה של טופס נוסף שנמצאת ברשת (מספריית אוניברסיטת ברנדייס). בטופס זה בולט יותר כי הנייר אינו איכותי (הוא גם מוכתם מאד), אך האם יש כאן משהו מכוון שקשור להעלמת שמו של רבי שמואל אבוהב מספרו, או שמא יש בכך רק בכדי ללמד על רמת הדפוס בפראג באותן שנים?
[ניתן גם לנסות להתרשם מסריקת הטופס שבאתר HebrewBooks, למרות שאינה באיכות צילום].
---

דף קינה שנדפס בונציה - על פטירת רבי שמואל אבוהב:

6 תגובות:

 1. וריאציות על הביטוי "הנייר שחור" לתיאור לנייר ירוד מופיעות בעוד מקומות, למשל ב- "דקדוקי סופרים - חלק ח" לרבי רפאל נתן נטע רבינוביץ http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_38519_264.pdf שכותב "היה דפוסם רע ביותר הנייר שחור והאותיות לבנות ובלתי נכרות היטב", וכן ראה "זכרונות ומסעות" לאברהם בר גוטלובר - "http://benyehuda.org/gottlober/zixronot_umasaot.html שכותב "...בדפוסי ארצנו הגרועים בדיו לבן על ניר שחור, לא תואר ולא הדר להם...".

  אולי המקור לביטוי בגמרא בשבת ע"ח ב' - מיתיבי המוציא נייר מחוק ושטר פרוע אם יש בלובן שלו כדי לכתוב שתי אותיות או בכולו כדי לכרוך על פי צלוחית קטנה של פלייטון חייב ואם לאו פטור, דהיינו נייר שאינו לבן הוא נייר מחוק. ובפ' הבונה תני ר' חייא כתבו באבק בשחור ובשיחור כשר, ופירש"י שחור - פיחם. כלומר נייר שחור אינו בהכרח נייר בצבע שחור אלא כנראה נייר מחוק/משומש או מלוכלך, ואותיות לבנות או דיו לבן הכוונה כנראה לדיו חלש שנראה שחוק.

  השבמחק
 2. מסתבר שיש בשם הגדולים שני דברים נפרדים. דבר אחד שהמבר העלים את שמו, ואח"כ כתב משפט אחר, להעלים הדבר כו', ואין כוונתו להעלים את שם המחבר, אלא להעלים את זה שקצת העם נכשלים בדבר (שהוזכר קודם בשם הגדולים, שזו מטרת החיבור) והיינו כמו שכוב למעלה, שבאיטליה היה הדבר פרוץ, ולא רצה המחבר לכתוב כן בפירוש, לכן כתב בדפוס כזה שיהיה מטושטש קצת, ורק הרוצה להבין יבין.

  השבמחק
 3. כתבת בעצמך שדפוסי איטליה היו טובים משאר הדפוסים. אולי ניתן לשער שרבי שמואל אבוהב הדפיס בכונה איכות שמתאימה לפראג, כדי להעלים את העובדה שהספר נדפס באיטליה, ואת העובדה שהמחבר איטלקי בעצמו.

  האם בשער הספר מוזכר שהוא מודפס באיטליה?

  השבמחק
  תשובות
  1. אבל הספר לא נדפס באיטליה, אלא בפראג.

   מחק

לפני פרסום התגובה, נא פתחו את הלשונית "הגב כ:", לחצו על "שם / כתובת אתר' ורשמו את שמכם. נא רשמו שם אמיתי או כינוי, והימנעו, ככל שניתן, מ'אנונימי'.

שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...