28.7.2011

ארבעה (עשר) בנים


בעבר כתבנו כאן על "שירי עזר" לזכירת ארבעה עשר חלקי "משנה תורה" להרמב"ם. כעת מצאתי אחד נוסף, שכתב הגאון רבי יעקב כולי.
רבי יעקב כולי שנודע כמחבר ספרי "ילקוט מעם לועז", היה תלמיד חכם מופלג, ומלבד יצירתו הפופולרית הנ"ל, כתב וערך ספרים רבים. הוא שימש כחבר בבית דינו של רבי יהודה רוזאניס בקושטא ולאחר פטירתו ערך והוציא לאור את ספרו "משנה למלך" על הרמב"ם. בתוך החיבור אף הוסיף הערות והגהות משלו. כידוע, הפך ה"משנה למלך" לאחד מנושאי הכלים היסודיים שנדפסו לצד חיבורו של הרמב"ם. 
במהדורה הראשונה שכללה את החיבור בנפרד (עדיין לא כחלק ממהדורת רמב"ם), הוסיף רבי יעקב כולי כמין שיר ארוך, ובמליצה על מאמרי חז"ל "[בת תחילה] סימן יפה לבנים" (בבא בתרא קמא, א) ו"בנים הרי הם כסימנים" (יבמות יב, ב), כינה את כל אחד מחלקי הי"ד החזקה "בן", והוסיף לכל אחד שם משלו. כינויים אלו נדפסו בכותרות העמודים של כל חלק, אולם נשמטו מהחיבור כשנכנס לתוך מהדורות הרמב"ם.
לא נעתיק כאן את כל השיר (ראה תמונה), המפרט גם את ההלכות שבכל חלק, אלא את שמות ארבעה עשר ה"בנים", כפי שמכנה אותם רבי יעקב כולי (בהמשך הוספתי את המקור לכל שם).

בן דעואל - ספר המדע. בן האהובה - ספר אהבה. בן ענת - (מלשון עונה) ספר זמנים. בן אשה - ספר נשים. בן קדשי - ספר קדושה.  בן פלת - ספר הפלאה. בן משק - ספר זרעים. בן עובדיהו - ספר עבודה. בן ישי - ספר קרבנות. בן יהוידע - ספר טהרה (דעת - זה טהרה). בן ישוע - ספר נזיקין (ישועות - נזיקין). בן הקנה - ספר קנין. בן דן - ספר משפטים. בן שפט - ספר שופטים.
בן דעואל - על פי במדבר א, יד: "אליסף בן דעואל". בן האהובה - על פי דברים כא, טז: "לא יוכל לבכר את בן האהובה". בן ענת - על פי שופטים ג, לא: "שמגר בן ענת". בן אשה - על פי ויקרא כד, י: "ויצא בן אשה ישראלית". בן פלת - על פי במדבר טז, א: "ואון בן פלת". בן משק - על פי בראשית טו, ב: "ובן משק ביתי". ("בן משק ביתי" מנהל פרנסת הבית - ראה רש"י על הפסוק הנ"ל, ומכאן הקשר לספר "זרעים"). בן עובדיהו - על פי דברי הימים א, כז, יט: "ישמעיהו בן עובדיהו". בן ישי - על פי שמואל ב, כג, א (ועוד): "נאם דוד בן ישי" (על הקשר בין "ישי" לבין קרבנות ראה בהמשך השיר). בן יהוידע - על פי מלכים א, א, ח (ועוד): "ובניהו בן יהוידע". בן ישוע - על פי נחמיה יב, כו: "בימי יויקים בן ישוע". בן הקנה - על פי שמו של רבי נחוניה בן הקנה. בן שפט - על פי מלכים א, יט, טז (ועוד): "אלישע בן שפט".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

לפני פרסום התגובה, נא פתחו את הלשונית "הגב כ:", לחצו על "שם / כתובת אתר' ורשמו את שמכם. נא רשמו שם אמיתי או כינוי, והימנעו, ככל שניתן, מ'אנונימי'.

שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...