13.1.2014

ספר שחיטות ובדיקות - רישום בעלים עתיק וסמיכה לשחיטה משנת 1598

בשער ספר שחיטות ובדיקות למהר"י ווייל, שנדפס בשנת שכ"א (1561) בקאנסקי וואלי (עיירה הסמוכה לעיר לובלין), בטופס הספריה הלאומית, מצאתי רישום בכתב-יד אשכנזי עתיק:
"חל(י)צני מאד"ם ר"ע, מאיש חמסים תנצרני, כלומר כשתצלני מאד"ם ר"ע, ר"ל [רצה לומר] מ'ך א'ביון ד'ל מ'סכן ר'ש ע'ני, אזי תנצור מאיש חמסים"
הפסוק "חַלְּצֵנִי ה' מֵאָדָם רָע, מֵאִישׁ חֲמָסִים תִּנְצְרֵנִי" מופיע בספר תהלים (קמ, ב).

את הדרשה הנזכרת מצאתי (בשינוי לשון) בספר 'מגלה עמוקות' על התורה, מאת רבי נתן נטע שפירא (פרשת ויצא):
"ויצא יעקב מבאר שבע, שבא עשיו ולקח כל ממונו, שנקרא בשבע שמות, מ'סכן ד'ל מ'ך ר'ש ע'ני א'ביון ד'ך, שהם ראשי תיבות "מאדם רע", מאיש חמסים - שלקח כל אשר לו...". 
בעמוד האחרון של הספר הנ"ל, שעוסק כזכור בהלכות שחיטה, ישנו רישום נוסף בכתב-יד דומה (או זהה), שהוא בעצם נוסח סמיכה לשוחט:
"זאת לדעת שבא לפני החבר ר' ברוך בר יהושיע ושחט לפני שלוש שחיטות כשרות ולא נתעלף בהן, על כן נתתי לו כח ורשות לשחט ומותר לאכל משחיטתו כשאר מומחים ושוחטי'[ם] בישראל, נאם ברוך בר אליעזר ז"ל ש"ץ דק"ק וויען [וינה], יו'[ם] ד' י"ד אייר שנ"ח לפ"ק, פה עירה איכא."
מתחת לקטע זה, מופיעה "סמיכה" נוספת לרבי ברוך המדובר, מכותב אחר, החותם: "דוד בן לא"א מוהר"ר מנחם הכהן שליט"א העושה שליחתו כאשר נשתלח מאיזה גאונים..". 

אם הרישום שבדף השער הוא מאותה תקופה בה נכתבו הרישומים שבעמוד האחרון (שנ"ח 1598), הרי שהוא קודם ללידתו של רבי נתן שפירא בעל 'מגלה עמוקות' (שנולד בשנת שמ"ה בערך).

הוספה:
אחר כותבי כל זאת, מצאתי את הדרשה במקור נוסף מאותה תקופה, והוא בספר שפתי כהן (הש"ך) על התורה, לרבי מרדכי הכהן, מחכמי צפת בזמן האר"י. החיבור נדפס לראשונה בונציה שס"ה (1605), בפרשת ראה:
"...לפי שהם ששה שמות, וסימנם: חלצני ה' מאד"ם ר"ע, מך אביון דל מסכן רש עני...".


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

לפני פרסום התגובה, נא פתחו את הלשונית "הגב כ:", לחצו על "שם / כתובת אתר' ורשמו את שמכם. נא רשמו שם אמיתי או כינוי, והימנעו, ככל שניתן, מ'אנונימי'.

שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...